Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence personálních a školicích agentur
Evidence personálních a školicích agentur
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ253A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence personálních a školicích agentur“ - účel evidence:
 • Evidence personálních a školicích agentur poskytují přehledy o externích organizacích zajišťujících jednotlivé druhy školení a vzdělávání pracovníků a hodnocení jejich kvality jako podklady pro zajištění kvalifikačních nebo rekvalifikačních projektů,
 • Účelem je vytvořit a udržovat podstatné informace o personálních a školicích agentur pro zajištění plánů personálního a kvalifikačního rozvoje.
2. Obsah evidence:
 1. Agentura:
  1. Id. agentury, Název, Původ (ČR, …), Adresa, WWW,
  2. Odborná orientace, Předmět činnosti,
 2. Kontakt:
  1. Id. kontaktního pracovníka, Jméno, Pozice,
  2. Číslo mobilního telefonu, email,
 3. Hodnocení agentur :
  1. Dosud realizované služby, Cenová úroveň poskytovaných služeb, Odborná úroveň poskytovaných služeb,
  2. Hlavní zkušenosti, pozitivní a negativní charakteristiky poskytovaných služeb, Porovnání s jinými agenturami.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Personální evidence (UQ251A ).