Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení lidských zdrojů
Metriky řízení lidských zdrojů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ50
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení lidských zdrojů představují základ pro personální řízení firmy. Váží se na metriky rozvoje kvalifikace a mzdové metriky.
3. Přehled metrik
 • Počty pracovníků (IQ5001 ),
 • Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
 • Lidský kapitál - návratnost investice (IQ5003 ),
 • Náklady na nábor (IQ5004 ),
 • Efektivita náborových zdrojů (IQ5005 ),
 • Fluktuace zaměstnanců (IQ5006 ),
 • Objem kursů a programů (IQ5031 ),
 • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Podnikové organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data personálního řízení (DSGQ25 ),
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty řízení personálních zdrojů v IT (DSG220 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M.

kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941, kap. 2.,