Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Efektivita náborových zdrojů
Efektivita náborových zdrojů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5005
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sikorová, M. (KIT, VŠE), Hanes, M. (KSI, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-26
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Přihlášky / Kandidáti
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Efektivita náborových zdrojů - znamená přepočítané vyjádření účinnosti vybraných náborových zdrojů.
2. Související metriky
 • Čas potřebný na nábor, časová náročnost procesu na nábor pracovníka. Určuje celkovou dobu od počátku hledání kandidátů do nástupu zaměstnance,
 • Podíl počtu přihlášek na zdroj náboru v %,
 • Podíl počtu vybraných kandidátů na zdroj náboru v %,
 • Podíl výkonu pracovníků na zdroj náboru v %,
 • Poměr přijatých doporučených zaměstnanců, jaký je poměr přijatých zaměstnanců doporučených stávajícími zaměstnanci,
 • Podíl brzké fluktuace (během prvních 6 měsíců na zdroj náboru) v %.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Personální plány (DQ261A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A),
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ).
4. Adekvátní dimenze