Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Efektivita náborových zdrojů
Efektivita náborových zdrojů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5005
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sikorová, M. (KIT, VŠE), Hanes, M. (KSI, ČVUT)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Přihlášky / Kandidáti
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Efektivita náborových zdrojů - znamená přepočítané vyjádření účinnosti vybraných náborových zdrojů.

2. Související metriky
 1. Čas potřebný na nábor, časová náročnost procesu na nábor pracovníka. Určuje celkovou dobu od počátku hledání kandidátů do nástupu zaměstnance,
 2. Podíl počtu přihlášek na zdroj náboru v %,
 3. Podíl počtu vybraných kandidátů na zdroj náboru v %,
 4. Podíl výkonu pracovníků na zdroj náboru v %,
 5. Poměr přijatých doporučených zaměstnanců, jaký je poměr přijatých zaměstnanců doporučených stávajícími zaměstnanci,
 6. Podíl brzké fluktuace (během prvních 6 měsíců na zdroj náboru) v %.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Personální plány (DQ261A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A),
 • Účetní evidence (DQ041A ).
4. Adekvátní dimenze