Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Lidský kapitál - návratnost investice
Lidský kapitál - návratnost investice
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Sikorová, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-12-09
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Kč / %
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Lidský kapitál - návratnost investice - znamená vyjádření celkového zisku či ztráty vůči investici do lidského kapitálu, a to obvykle v procentech či korunách.
2. Související metriky
 • Podíl čistého zisku (čistý zisk – provozní náklady – náklady na práci) na celkových odměnách za práci (odměny + odškodné + dávky atd.) v Kč, nejčastěji následně převod na procentuální vyjádření,
 • Přidaná hodnota lidského kapitálu – podíl čistého zisku na celkovém počtu pracovníků na plný úvazek.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Personální plány (DQ261A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A),
 • Mzdové evidence (DQ071A),
 • Mzdové výkazy (DQ073A),
 • Mzdové plány (DQ074A).
4. Adekvátní dimenze