Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Mzdové evidence
Mzdové evidence
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ071A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Mzdové evidence“ - účel evidence
 • Mzdová evidence je databáze nebo její část obsahující všechna potřebná data, na jejichž základě je možné vypočítat mzdy pracovníků.
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny potřebné informace pro výpočty, plánování a analýzy mezd.
2. Obsah evidence
 1. Evidence mzdových údajů pracovníků zahrnuje:
  1. evidence pracovních poměrů,
  2. evidence srážek z mezd,
  3. evidence zdanění - měsíc, součet příjmů podléhajících dani, sražené pojistné, nezdanitelné částky (vyživované osoby, invalidita), dopravné,
  4. odečitatelné položky z daňového základu.
 2. Základní principy evidence mzdových složek jsou:
  1. mzdová složka základní prvek subsystému jakákoliv část mzdy, která má odlišný způsob zadávání nebo výpočtu nebo je třeba ji zvlášť zaúčtovat - mzda pracovníka je složena z několika mzdových složek,
  2. určuje, jak se mzdová složka vyplňuje, jak se vypočte výsledná částka, jak se s počtem hodin a výslednou částkou dále nakládá,
  3. mzdové složky jsou jakékoliv části mzdy, které se buď jinak počítají do výsledku, nebo je třeba je zvláště sledovat,
  4. mzdové složky lze zadávat pro aktuální nebo následující mzdové období,
  5. měsíční uzávěrka stávající mzdové složky uzavírá, provede jejich archivaci a zrušení,
  6. jak se provádí zpracování výplat manažerských odměn a odměn statutárních orgánů,
 3. Evidence významných objektů a institucí pro PAM .
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence práce a mezd, PAM (UQ081A ).