Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence práce a mezd, PAM
Evidence práce a mezd, PAM
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ081A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence práce a mezd:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat evidenci odvedené práce a mezd, podle jednotlivých typů a jednotlivých zaměstnanců,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ081 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Mzdové dokumenty (DQ072A), základní mzdové údaje za jednotlivé zaměstnance,
 • Databáze Mzdové evidence (DQ071A),
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké kvality dat v čase a místě (zejména mzdových složek, mzdových nároků, pracovních tříd atd.),
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat,
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména ve vztahu k personálním databázím).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované aplikace pro zpracování mezd,
  • aplikace pro sledování a řízení docházky pracovníků