Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení mezd podniku
Řeší se řízení mezd podniku
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ081
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jsou k dispozici adekvátní a kvalitní data (mzdové lístky a další) pro přípravu zpracování mezd?
 2. Jak zajistit přesný a úplný systém mzdových složek ?
 3. Jak řešit nárůst mezd ve vztahu k podnikovým výsledkům a produktivitě práce?
 4. Odpovídá řešení mzdových aplikací a zpracovávaných reportů požadavkům legislativy ?
 5. Které mzdové reporty a s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 6. Které metriky budou pro mzdové analýzy a plánování mezd významné?
 7. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro mzdové analýzy a plánování relevantní?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence práce a mezd, PAM (UQ081A ),
 • Zpracování práce a mezd - transakce (UQ082A ),
 • Reporting práce a mezd (UQ083A ),
 • Mzdové analýzy (UQ084A ),
 • Plánování mezd (UQ085A ).