Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování práce a mezd
Plánování práce a mezd
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ085A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-27
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování mezd“ – účel:
 • Účelem úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování mzdových plánů podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty.
2. Funkcionalita plánování mezd
 • Plánovací dokument: Mzdové plány (DQ074A)
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
2.1. Plánování mzdových ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování mzdových ukazatelů:
  • Objem mezd,
  • Pracovní náklady (IQ0009 ), Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
 • Dimenze pro plánování mzdových ukazatelů:
3. Zdroje dat:
 • Mzdové evidence (DQ071A), Mzdové dokumenty (DQ072A),
 • Mzdové výkazy (DQ073A),
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ082A), Mzdové plány, původní (DQ074A)
 • Podniková personální evidence (DQ250A ).
4. IT pro plánování mezd:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace pro zpracování mezd.
5. Principy a podmínky úspěšnosti plánování mezd:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací mezd v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování mezd s provázaností na finanční a personální plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu mzdových plánů, např. výsledků analýz mzdového vývoje apod.,
  • přípravy plánů mezd ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností podniku,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ).