Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Mzdové dokumenty
Mzdové dokumenty
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ072A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Mzdové dokumenty“ - účel dokumentu
  • Představuje skupinu dokumentů, které jsou hlavními vstupy pro aktualizace mzdové evidence.
  • Účelem je zajistit nezbytné vstupy pro aktualizace mzdové evidence a na jejich základě i výpočty mezd.
2. Přehled vybraných dokumentů
  1. Základní mzdové údaje pracovníka,
  2. Mzdové lístky.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování práce a mezd - transakce (UQ082A ).