Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování mezd
Zpracování mezd
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ082A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – transakcí PAM:
 • Zajistit co nejefektivnější zpracování práce, platů a mezd ve vazbě k personální dokumentaci a výkazům práce.
 • Zajistit zpracování mezd s respektováním jejich základních druhů a forem – viz (IQ0009 ), zejména:
  • časová mzda – pro manuální i technickohospodářské i administrativní činnosti,
  • úkolová mzda – pro manuální činnosti ve výrobě,
  • prémie,
  • odměna,
  • účast na výsledku, bonus,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ081 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Mzdové dokumenty - Mzdové lístky (DQ072A),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Mzdové evidence (DQ071A),
 • Mzdové výkazy (DQ073A),
 • Dokumenty styku s bankami - Uzávěrky mezd a bankoví příkazy (DQ057A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Zpracování mezd:
  • výpočty záloh - výpočet výsledné částky pro výplatu zálohy (vstupují všechny mzdové složky, které se zahrnují do zálohy),
  • výpočet mzdového listu pro každého pracovníka - včetně výpočtu daní - vstupem jsou mzdové složky a stálé srážky pracovníka,
  • výpočet hodinových průměrů pro pracovněprávní účely - (pro dovolenou apod.) z předchozího kalendářního čtvrtletí,
  • výpočet denních vyměřovacích základů pro výpočet nemocenských dávek,
 • Měsíční uzávěrka mezd:
  • rekapitulace mzdových složek za středisko - součty jednotlivých mzdových složek za středisko před spuštěním měsíční uzávěrky,
  • provádí se archivace a zrušení všech měsíčních mzdových složek z předchozího mzdového období a další transakce,
  • výstup do účetnictví - účetní věty / generují se opakované mzdové složky / mzdové složky pro dluhy nebo přeplatky na daních / aktualizuje se čerpaná dovolená / aktualizují se obraty.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • průběžné zajištění souladu funkcí úlohy s aktuální legislativou ,
  • požadovaného počtu a objemu zpracování mezd zaměstnanců podniku,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti zpracování mezd,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly zpracování mezd .
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované mzdové systémy.