Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Mzdové výkazy
Mzdové výkazy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ073A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Mzdové výkazy“ - účel dokumentů
  • Mzdové výkazy tvoří celou skupinu přehledů a reportů , která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby.
  • Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o mzdách a jejich vývoji v podniku pro analytické i kontrolní účely.
2. Přehled dokumentů
  1. Měsíční mzdový list,
  2. Měsíční, čtvrtletní a roční výkazy mezd,
  3. Měsíční uzávěrka mezd,
  4. Roční mzdové listy,
  5. Roční zúčtování daně.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Reporting práce a mezd (UQ083A ).