Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Reporting práce a mezd
Reporting práce a mezd
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ083A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “PAM - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování mzdových reportů.
2. Obsah úlohy - přehled reportů
 • Předmětem úlohy je zpracování zejména standardních mzdových výkazů a přehledů , tj. měsíčních a ročních mzdových listů a měsíčních, kvartálních a ročních výkazů:
  • Měsíční mzdový list - pro každého pracovníka a měsíc,
  • Roční mzdové listy - tj. hrubá mzda, zdravotní pojištění, sociální pojištění, doplňkové důchodové pojištění,
  • Měsíční, čtvrtletní a roční výkazy,
  • Měsíční výkazy na odvody pojištění, daňové výkazy (měsíční a roční), statistické výkazy.
3. Vstupy úlohy:
 • Mzdové evidence (DQ071A),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Mzdové výkazy (DQ073A).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:** /vysoké kvality a vypovídací schopnosti mzdových reportů,
  • zpracování a poskytování reportů pro finanční a personání manažery a analytiky ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy mzdových reportů a časových nároků na získávání potřebných dat z různých zdrojů
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním reportingu mezd podílejí:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), které připravují všechny základní reporty,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ),
  • specializované aplikace pro mzdové agendy.