Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem mezd, Pracovní náklady
Objem mezd, Pracovní náklady
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0009
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Celkový objem plánovaných nebo vyplacených mezd v podniku - dle různých druhů,
  • Pracovní náklady, tj podíl tržeb, kterým jsou kompenzovány mzdové náklady, = Mzdové náklady / Celkové tržby.
2. Související metriky
  • Objem mezd, časová = Mzdový tarif x Skutečně odpracovaná doba v hodinách,
  • Objem mezd, úkolová (pro manuální činnosti ve výrobě) = Úkolovou sazba x Skutečně odvedené jednotky (výrobky, díly atd.),
  • Prémie – za pracovní výsledky, které jsou kvantifikovatelné (např. za úsporu nákladů),
  • Odměny – na základě hodnocení zaměstnanců,
  • Účasti na výsledku podniku, bonus – podíl zaměstnanců na celkovém výsledku podniku,
  • Pracovní náklady přesčasů = Mzdové náklady na přesčasy / Celkové tržby,
  • Průměrná hodinová sazba = Pracovní náklady/ Počet odpracovaných hodin,
  • Příjem za zaměstnance = Příjmy / Celkový počet zaměstnanců.
3. Zdroje dat pro metriku
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference