Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Obchodní zakázky
Obchodní zakázky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ305
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Obchodní zakázky - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje přehled plánovaných, aktuálně realizovaných, nebo již uskutečněných obchodních zakázek podniku.
2. Prvky dimenze
  • Struktura dimenze odpovídá vždy specifickým potřebám podniku, např. podle významu obchodních zakázek, rozlišené na tuzemské a zahraniční apod.
3. Datové zdroje dimenze
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
  • Evidence marketingu (DQ351A).