Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Služby
Služby
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ303
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Služby - obsahové vymezení
 • Dimenze obsahuje s trukturu nakupovaných a prodávaných služeb a kooperací .
 • Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek).
 • Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze soukromých zdrojů (Zdroj: Wikipedia).
 • Základní charakteristiky služby (zdroj Wikipedia):
  • neskladovatelnost – služby nelze vyrábět do zásoby,
  • nedělitelnost – poskytnuté služby nelze nijak dělit,
  • nehmotnost – služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu,
  • proměnlivost – závisí na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje,
  • nemožnost vlastnictví – zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí služby.
2. Prvky dimenze
 • Základní struktura je standardní: skupina služeb (kolektivní, individulání) - služba .
 • Další možnosti členění skupin služeb jsou:
  • placené, neplacené,
  • věcné, osobní, obchodní.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A).
4. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).