Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Zisková střediska
Zisková střediska
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ004
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Zisková střediska - obsahové vymezení

Zisková střediska představují hospodařící vnitropodnikové útvary tak, že odpovídají za náklady i výnosy dosahované ve vztahu k externím partnerům. Zainteresovanost střediska se váže na skutečně dosažený zisk, resp. na dodržení rozpočtovaného zisku. Dimenze ziskových středisek slouží pro analýzy jejich hospodárnosti a efektivnosti, pro analýzy a návrhy odměňování pracovníků středisek.

2. Prvky dimenze

Ve výrobních podnicích je obvykle tato základní struktura ziskových středisek:

 1. prodejní útvary,
 2. výrobní útvary poskytující produkty a služby externím partnerům,
 3. servisní útvary.
3. Datové zdroje dimenze
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybraná zisková střediska.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Skupiny hospodářských středisek:

 • Identifikátor skupiny hospodářských středisek,
 • Název skupiny hospodářských středisek,
 • Obsahové vymezení skupiny hospodářských středisek.

Úroveň 2: Útvary:

 • Identifikátor hospodářského střediska,
 • Identifikátor skupiny hospodářských středisek,
 • Plný název hospodářského střediska,
 • Působnost a funkční náplň hospodářského střediska,
 • Plánovaný počet hospodářského střediska,
 • Postavení hospodářského střediska v ekonomice podniku.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.