Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Hospodářská (zisková) střediska
Hospodářská (zisková) střediska
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ004
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Hospodářská střediska - obsahové vymezení
 • Hospodářská střediska představují hospodařící vnitropodnikové útvary tak, že odpovídají za náklady i výnosy dosahované ve vztahu k externím partnerům.
 • Zainteresovanost střediska se váže na skutečně dosažený zisk, resp. na dodržení rozpočtovaného zisku.
 • Dimenze hospodářských středisek slouží pro analýzy jejich hospodárnosti a efektivnosti, pro analýzy a návrhy odměňování pracovníků středisek.
2. Prvky dimenze
 • Ve výrobních podnicích je obvykle tato základní struktura hospodářských středisek :
  • prodejní útvary,
  • výrobní útvary poskytující produkty a služby externím partnerům,
  • servisní útvary.
3. Datové zdroje dimenze
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybraná hospodářská střediska.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupiny hospodářských středisek :
  • Identifikátor skupiny hospodářských středisek,
  • Název skupiny hospodářských středisek,
  • Obsahové vymezení skupiny hospodářských středisek.
 • Úroveň 2: Útvary :
  • Identifikátor hospodářského střediska,
  • Identifikátor skupiny hospodářských středisek,
 • Plný název hospodářského střediska,
 • Působnost a funkční náplň hospodářského střediska,
 • Plánovaný počet pracovníků hospodářského střediska,
 • Postavení hospodářského střediska v ekonomice podniku.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).