Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Organizační a řídící dokumenty podniku
Organizační a řídící dokumenty podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ002A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Organizační a řídící dokumenty podniku - účel dokumentu
 • Účelem je specifikovat základní pravidla fungování podniku (organizaci, schvalování dokumentů atd.).
2. Obsah dokumentu
 • Organizační a řídící dokumenty podniku vyjadřují celou třídu dokumentů celopodnikového charakteru, kam patří zejména:
  • organizační řád,
  • podpisový řád,
  • náplň pracovních pozic,
  • všechny podnikové organizační směrnice a nařízení.
 • Za součást celé této třídy dokumentů lze považovat i relevantní zákony, předpisy, nařízení, celostátní i mezinárodní standardy.