Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Organizační směrnice, pokyny
Organizační směrnice, pokyny
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ502BXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Organizační směrnice, pokyny“ - účel dokumentu
 • Organizační směrnice, pokyny“ obsahuje přehled dokumentů mající bezprostřední vztah k výrobě.
 • Navazuje na základní organizační a řídící dokumenty – viz (DQ002A ).
 • Účelem je vytvořit efektivní a provázanou sadu předpisů, které zajistí vysokou standardizaci a racionalitu v řízení výroby.
2. #Obsah evidence – přehled dokumentů:
 1. Dokumenty a směrnice pro celý systém řízení jakosti,
 2. Organizační směrnice na úrovni výroby, tj. jednotlivých provozů, dílen, pracovišť,
 3. Směrnice pro přijímání a vyhodnocování objednávek a zakládání výrobních zakázek,
 4. Směrnice pro dokumentaci v oblasti TPV, tj. kusovníků, technologických postupů,
 5. Směrnice pro tvorbu a udržování normativní základny,
 6. Směrnice pro specifikaci požadavků na příjem a výdej materiálu, řešení navážejících plánů, požadavků na výdej nářadí a nástrojů,
 7. Směrnice pro řízení všech úrovní zásob – zásob materiálu, zásob na mezioperačních skladech, zásob hotových výrobků,
 8. Směrnice pro dokumentaci průběhu výroby, případných výpadků a poruch,
 9. Směrnice pro řízení výrobních kooperací s externími subdodavateli,
 10. Směrnice pro zahajování, průběh a uzavírání změnových řízení, včetně přeplánování zakázek.