Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Odvětví působnosti firmy
Odvětví působnosti firmy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F006
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-15
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/Odvětví působnosti firmy vychází z NACE - „Klasifikace ekonomických činností“ presentované na stránkách Českého statistického úřadu. Společné charakteristiky ve vztahu k odvětví, kde firma působí jsou následující: **/Odvětví působnosti firmy je významné zejména pro obsahové zaměření IT aplikací a náročnost a složitost jejich funkcionality. **/Odvětví ekonomiky se liší i dosavadním historickým vývojem v uplatňováním nástrojů a IT aplikací a tím i rozsahem zkušeností, které týmy těchto firem v průběhu vývoje získaly. **/Podniky v různých odvětvích ekonomiky svojí složitostí řízení, tlakem na efektivitu, rozsahem různorodých datových zdrojů, již existující IT infrastrukturou vytvářejí jak různé předpoklady pro rozvoj a uplatňování IT, tak i vyšší či nižší objektivní náročností na funkcionalitu a technologickou úroveň.

2. Efekty, výhody:
 • Výroba, Velkoobchod, Maloobchod:
  • Kvalitně nastavené podnikové procesy,
 • Banky, Telekomunikace, Utility:
  • Velmi dobré finanční možnosti pro inovace IT,
 • Veřejná správa:
  • Dobré finanční možnosti pro investice do IT,
 • Školství, Zdravotnictví, Kultura:
  • Relativně vyšší podíl kvalifikovaných pracovníků,
 • Stavebnictví, Těžební průmysl, Doprava:
  • Relativně dobré finanční zdroje pro IT,
 • Zemědělství, Ubytování, Obchod s nemovitostmi:
  • Jednodušší charakter a rozsah základních aplikací.
3. Problémy a omezení:
 • Výroba, Velkoobchod, Maloobchod:
  • Složité obchodní vztahy, zejména k dodavatelům,
 • Banky, Telekomunikace, Utility:
  • Vysoký počet uživatelů,
 • Veřejná správa:
  • Rozsah a vysoká heterogenita aplikací,
 • Školství, Zdravotnictví, Kultura:
  • Omezené finanční možnosti pro investice do IT,
 • Stavebnictví, Těžební průmysl, Doprava:
  • Vysoká dislokace pracovišť,
 • Zemědělství, Ubytování, Obchod s nemovitostmi:
  • Relativně menší zkušenosti pracovníků v IT.