Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Odvětví ekonomiky
Odvětví ekonomiky
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F006
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Odvětví ekonomiky - obsahové vymezení
 • Podniky se dle sektorové příslušnosti člení na 16 kategorií, kde jsou dále uvedeny jejich dílčí charakteristiky (efekty, problémy) z pohledu řízení podniků i řízení informatiky.
 • Konkrétní vazby na jednotlivé úlohy jsou však s ohledem na přehlednost formulovány pouze u tohoto souhrnného faktoru, a pouze tam, kde je to významné i s vazbou na faktory dílčích odvětví.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Výroba, Velkoobchod, Maloobchod : Kvalitně nastavené podnikové procesy,
 2. Banky, Telco, Utility: Velmi dobré finanční možnosti pro inovace IT,
 3. Veřejná správa: Dobré finanční možnosti pro investice do IT,
 4. Školství, Zdravotnictví, Kultura: Relativně vyšší podíl kvalifikovaných pracovníků,
 5. Stavebnictví, Těžební průmysl, Doprava: Relativně dobré finanční zdroje pro IT,
 6. Zemědělství, Ubytování, Obchod s nemovitostmi: Jednodušší charakter a rozsah základních aplikací.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Výroba, Velkoobchod, Maloobchod: Složité obchodní vztahy, zejména k dodavatelům,
 2. Banky, Telco, Utility : Vysoký počet uživatelů,
 3. Veřejná správa: Rozsah a vysoká heterogenita aplikací,
 4. Školství, Zdravotnictví, Kultura: Omezené finanční možnosti pro investice do IT,
 5. Stavebnictví, Těžební průmysl, Doprava: Vysoká dislokace pracovišť ,
 6. Zemědelství, Ubytování, Obchod s nemovitostmi: Relativně menší zkušenosti pracovníků v IT