Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Procesní dokumentace podniku
Procesní dokumentace podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ003A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Procesní dokumentace podniku - účel dokumentu

Účelem je analyzovat a dokumentovat podnikové procesy jako základ jejich optimalizace.

2. Obsah dokumentu

Procesní dokumentace podniku zahrnuje přehled a detailní vyjádření podnikových procesů, tj. kromě jejich obvyklého grafického vyjádření i charakteristiky každého procesu, tj. účel procesu, spouštěcí událost procesu, vstupy a výstupy, klíčové aktivity, vlastníka procesu, klíčové metriky procesu, případně časovou a finanční náročnost. Obvykle jsou procesy rozděleny na základní, podpůrné a řídící.