Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Procesní modelování
Procesní modelování
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M502
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1.
1. Procesní modelování - celková charakteristika
 • Řízení podnikových procesů ( BPM, Business Process Management) zahrnuje aktivity spojené s optimalizací podnikových procesů a jejich maximálním přizpůsobením potřebám podniku.
 • Jádrem BPM je řešení změn, rozvoje a zavádění nových podnikových procesů ve vazbě na stanovenou podnikovou architekturu, což představuje komplex úloh (projektů) reengineeringu procesů ( BPR, Business Process Reengineering ). Tyto projekty zahrnují formalizované vyjádření, resp. modelování podnikových procesů a další optimalizační kroky.
2. Hodnocení a využití procesního modelování
 • Využití procesního modelování je otázkou konkrétních podmínek, podnikové kultury (F050 ), úrovně managementu a dalších podstatných faktorů.
 • Společným jmenovatelem obou přístupů je však nutnost uplatnění určité metodiky řešení a efektivní dokumentace podnikových procesů, ať už původních pro účely jejich analýzy, nebo vyjádření nově navržených nebo upravených procesů.
 • Výhody a nevýhody procesního modelování jsou uvedeny v souvislosti s faktorem procesního reengineeringu (F057 ).
 • Využití procesního modelování je zejména v úlohách:
  • Zpracování úvodní studie (U411A ), Analýza a návrh aplikace – TASW (U412A ), Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ),
  • ERP: Zpracování úvodní studie (U421A ), ERP: Analýza a návrh (U422A ),
  • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ), WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
  • BI: Zpracování Úvodní studie (U431A ), BI: Specifikace přírůstku řešení (U432A ), BI: Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ), BI: Modelování a návrh řešení (U434A ),
  • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ), Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ),
  • ECM: Zpracování úvodní studie (U471A ), ECM: Analýza a návrh aplikace (U472A ),
  • CRM: Zpracování úvodní studie (U481A ), CRM: Analýza a návrh aplikace (U482A ).
3. Příloha
 • Charakteristika metody je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).