Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podnikové procesy
Podnikové procesy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podnikové procesy - obsahové vymezení

Dimenze se vztahuje k většině procesů řízení podniku a informatiky. Zdrojem pro dimenzi je dokumentace podnikových procesů. Standardní struktura dimenze je na úrovních proces – podproces – činnost. Jedním z podstatných atributů dimenze procesy je určení, zda jde o proces hlavní, podpůrný nebo řídící, obsahová náplň procesu a další atributy.

2. Prvky dimenze

Příklady podnikových procesů uvádí následující přehled:

 1. Strategické řízení podniku,
 2. Finanční řízení,
 3. Řízení marketingu,
 4. Řízení prodeje,
 5. Řízení nákupu,
 6. Řízení skladů,
 7. Personalistika a PAM,
 8. Řízení majetku,
 9. Řízení energií,
 10. Řízení výroby,
 11. Řízení výzkumu a vývoje,
 12. Řízení informatiky.
3. Datové zdroje dimenze
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané procesy.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Proces:

 • Identifikátor procesu,
 • Plný název procesu,
 • Význam pro podnik: základní (core), podpůrný řídící,
 • Působnost v rámci podniku: interní, externí,
 • Vlastník procesu, zodpovídající za proces,
 • Událost spouštějící proces.

Úroveň 2: Podproces:

 • Identifikátor podprocesu,
 • Identifikátor odpovídajícího procesu,
 • Plný název podprocesu.

Úroveň 3: Činnost:

 • Identifikátor činnosti,
 • Identifikátor podprocesu,
 • Plný název činnosti,
 • Obsahové vymezení činnosti,
 • Standardní časová náročnost činnosti, případně norma,
 • Standardní nákladová náročnost činnosti.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.

7. Poznámky, reference

Je otázkou zvolené granularity řešení, zda zahrnout i třetí úroveň činnosti, nebo zůstat na úrovni podprocesů