Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podnikové procesy
Podnikové procesy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podnikové procesy - obsahové vymezení
 • Dimenze se vztahuje k většině procesů řízení podniku a informatiky . Zdrojem pro dimenzi je dokumentace podnikových procesů.
 • Standardní struktura dimenze je na úrovních proces – podproces – činnost .
 • Jedním z podstatných atributů dimenze procesy je určení, zda jde o proces hlavní, podpůrný nebo řídící, obsahová náplň procesu a další atributy.
2. Prvky dimenze
 • Podnikové procesy jsou v dimenzi strukturovány podle oblastí řízení definovanýchv MBI:
3. Datové zdroje dimenze
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané procesy.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Proces :
  • Identifikátor procesu,
  • Plný název procesu,
  • Význam pro podnik: základní (core), podpůrný řídící,
  • Působnost v rámci podniku: interní, externí,
  • Vlastník procesu, zodpovídající za proces,
  • Událost spouštějící proces.
 • Úroveň 2: Podproces :
  • Identifikátor podprocesu,
  • Identifikátor odpovídajícího procesu,
  • Plný název podprocesu.
 • Úroveň 3: Činnost :
  • Identifikátor činnosti,
  • Identifikátor podprocesu,
  • Plný název činnosti,
  • Obsahové vymezení činnosti,
  • Standardní časová náročnost činnosti, případně norma,
  • Standardní nákladová náročnost činnosti.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).