Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Technická příprava výroby
Technická příprava výroby
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ510XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku TPV. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků
2. Účel a zaměření TPV
 • Připravit kvalitní technickou a technologickou dokumentaci výrobků,
 • Připravit podklady pro nákup na základě objemu výroby a příslušných kusovníků,
 • Připravit podklady pro řízení kooperací s výrobními partnery,
 • Udržovat celý systém norem, technické dokumentace a dokumentace technologických postupů pro řízení výroby.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ) - zpracování požadavků na výrobní zakázku - vytváření a aktualizace databází kusovníků, kusovníkových položek, jejich vazeb, výkresů, technologických postupů, normativní základny, kapacit a dalších charakteristik výrobních středisek a další – ( Evid. ),
 • Transakce: TPV – technická příprava výroby (UQ512AXMN ) – znamená technickou a organizační přípravu jednotlivých výrobků a celého výrobního procesu, a to přípravu a vývoj zcela nových výrobků, tak i přípravu provozní spojenou obvykle se změnami výrobků a změnami v systému výroby – ( Trans. ),
 • Reporting: TPV - standardní reporting (UQ513AXMN ) – ( Report ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se technická příprava výroby, TPV" (SQ511XMN ).
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Metriky úloh
 • Metriky řízení výroby (ISGQ60XMN ),
 • Zásoby ve výrobě (ISGQ61XMN ),
 • Metriky operativního řízení výroby (ISGQ63XMN ),
 • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu (ISGQ35XMN ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 )
6. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Dimenze řízení strojírenské výroby (DIGQ53XMN ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
7. Role v TPV
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
8. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty TPV, technické přípravy výroby (DSGQ51XMN ),
 • Dokumenty plánování výrobních zakázek (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby (DSGQ52XMN ),
 • Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby (DSGQ53XMN ),
 • Dokumenty a data podnikového controllingu (DSGQ08 )
9. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ).
10. IT v TPV:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 )

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.