Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky operativního řízení výroby
Metriky operativního řízení výroby
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ63XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky operativního řízení výroby navazují na ostatní podskupiny metriky v řízení výroby, tj. na základní metriky řízení výroby, metriky THN a metriky zásob pro výrobu a tvoří s nimi vzájemně provázaný komplex. Rozdělení do podskupin je pracovní, určit přesné dělící hranice je poměrně obtížné. Účelem je vymezit obsah sem zařazených metrik, hlavní dimenze nebo jejich skupiny pro analýzy a plánování a současně zdroje dat, z nichž lze obvykle hodnoty metrik získat. Účelem je rovněž přiřazení metrik oblastem podnikového řízení, případně jednotlivým úlohám.
3. Přehled metrik
 • Výroba zboží, produktivita práce (IQ6010XMN ),
 • Objem výrobní dávky (IQ6011XMN ),
 • Elasticita výrobního systému, pracoviště (IQ6012XMN ),
 • Výrobní takt a výrobní rytmus (IQ6013XMN ),
 • Průběžná doba výroby (IQ6014XMN ).
 • Výrobní předstih (IQ6015XMN ).
4. Využití metrik v oblastech řízení OVM
 • Plánování a koordinace výrobních zakázek (TGQ500XMN ),
 • Technická příprava výroby (TGQ510XMN ),
 • Operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 • Dílenské řízení výroby (TGQ530XMN ),
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ),
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty plánování výrobních zakázek (DSGQ50XMN ),
 • Dokumenty TPV, technické přípravy výroby (DSGQ51XMN ),
 • Dokumenty OŘV, operativního řízení výroby (DSGQ52XMN ),
 • Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby (DSGQ53XMN ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M., Kislingerová, E. a kolektiv - Podniková ekonomika, 6. přepracované a doplněné vydání - (C. H. Beck 2015) - ISBN9788074002748,
 • TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. - Integrované řízení výroby - ( 2014) - ISBN9788024744865