Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Dílenské řízení výroby
Dílenské řízení výroby
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ530XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření DŘV
 • Zajišťovat realizaci výrobních zakázek,
 • Dosahovat efektivního využití výrobních kapacit,
 • Zajišťovat požadovanou kvalitu výroby a finálních výrobků.
3. Přehled úloh
 • Transakce: DŘV: Dílenské řízení výroby, transakce (UQ532AXMN ) – zpracování požadavku na řízení zakázky a zajištění dílenských kapacit, rozpis operativního plánu výroby na úseky, příjem materiálu a polotovarů atd. – ( Trans. ),
 • Reporting: DŘV: Reporting dílenského řízení výroby (UQ533AXMN ) - vytváření standardních reportů výrobních zakázek, mzdových odchylek atd. – ( Report ),
 • Analýzy: DŘV: Dílenské analýzy výroby (UQ534AXMN ) - analýzy výrobních zakázek, např. analýzy dodaného materiálu na dílny, vykonaných operací atd. – ( Anal. ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • Řeší se dílenské řízení výroby, DŘV" (SQ531XMN ).
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v DŘV
 • Celkový přehled rolí vážících se k finančnímu řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty DŘV, dílenského řízení výroby“ (DSGQ53XMN ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky řízení výroby“ (ISGQ60XMN ),
 • Zásoby ve výrobě“ (ISGQ61XMN ),
 • Technicko-hospodářské normy (THN)“ (ISGQ62XMN ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby DŘV na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Řízení výroby:
 • Řízení nákupů (TGQ150 ):
  • rozpis operativního plánu výroby na úseky, příjem materiálu a polotovarů atd. (UQ532AXMN ) – požadavky z výroby na nákup, resp. operativní realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ):
  • rozpis operativního plánu výroby na úseky, příjem materiálu a polotovarů atd. (UQ532AXMN ) - požadavky na zajištění standardních skladových transakcí (UQ202A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) – jsou jedním z podkladů pro rozpis operativního plánu výroby na úseky, příjem materiálu a polotovarů atd. (UQ532AXMN ),
 • Řízení IT:
  • specifikace nároků na projekty a aplikace pro řízení výroby – Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.