Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Dílenské řízení výroby
Dílenské řízení výroby
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ530XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Dílenské řízení výroby, DŘV“ - přehled úloh
 • Transakce: DŘV: Dílenské řízení výroby, transakce - (UQ532AXMN ) – zpracování požadavku na řízení zakázky a zajištění dílenských kapacit, rozpis operativního plánu výroby na úseky, příjem materiálu a polotovarů atd.,
 • Reporting: DŘV: Reporting dílenského řízení výroby - (UQ533AXMN ) - vytváření standardních reportů výrobních zakázek, mzdových odchylek atd.,
 • Analýzy: DŘV: Dílenské analýzy výroby - (UQ534AXMN ) - analýzy výrobních zakázek, např. analýzy dodaného materiálu na dílny, vykonaných operací atd.
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se dílenské řízení výroby, DŘV" (SQ531XMN ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zajišťovat realizaci výrobních zakázek podle operativních plánů výroby a dílenských plánů výroby,
  • dosahovat efektivního využití výrobních kapacit,
  • zajišťovat požadovanou kvalitu výroby a finálních výrobků.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Základním faktorem je charakter výrobního podniku - Výroba (F007 ),
 • DŘV je ovlivněno kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - pro výrobní a skladové transakce úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ), aplikacemi WMS , Warehouse Management Systém (F310 ) případně specifickými aplikacemi na určitý typ výroby,
 • Pro analýzy na úrovni DŘV se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ),
 • Další faktory: Reengineering podnikových procesů (F057 ), Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ).
5. „DŘV“ – vazby na ostatní oblasti podnikového řízení
 • Řízení výroby:
 • Řízení nákupů (TGQ150 ):
  • rozpis operativního plánu výroby na úseky, příjem materiálu a polotovarů atd. (UQ532AXMN ) – požadavky z výroby na nákup, resp. operativní realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ):
  • rozpis operativního plánu výroby na úseky, příjem materiálu a polotovarů atd. (UQ532AXMN ) - požadavky na zajištění standardních skladových transakcí (UQ202A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) – jsou jedním z podkladů pro rozpis operativního plánu výroby na úseky, příjem materiálu a polotovarů atd. (UQ532AXMN ),
 • Řízení IT:
  • specifikace nároků na projekty a aplikace pro řízení výroby – Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
6. Metriky pro dílenské řízení výroby
 • Objem rozpracované výroby v Kč, v měrných jednotkách (IQ6003XMN ),
 • Počet výpadků (IQ6004XMN ),
 • Kapacity pracovišť (IQ6005XMN ),
 • Objem spotřeby dílů (IQ6006XMN ),
 • Objem vydaného materiálu (IQ6007XMN ),
 • Objem vykonaných operací (IQ6008XMN ),
 • Objem skladových zásob na mezioperačních skladech (IQ6009XMN).
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování výrobních zakázek se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na specifických dimenzích výroby (DIGQ53XMN ),
 • Další dimenze - lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ) dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
8. Aplikace pro dílenské řízení výroby
 • DŘV je obvykle součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), nebo Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ),
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS nebo SYSTEMONLINE/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách dílenského řízení výroby
 • Za dílenské řízení výroby má obvykle hlavní zodpovědnost manažer výroby (RQ006 ) a technický manažer (RQ011 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN),
 • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN),
 • Měsíční (operativní) plán výroby (DQ531AXMN),
 • Zásobník práce (DQ532AXMN),
 • Protokoly o výrobě, jakosti (DQ534AXMN),
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN),
 • Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN),
 • Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN),
 • Měřicí listy, Výkazy výkonů, Změnové řízení zakázek (DQ546AXMN).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.