Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : DŘV: Dílenské řízení výroby, transakce
DŘV: Dílenské řízení výroby, transakce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ532AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Transakcí v dílenském řízení výroby, DŘV
 • Cílem úlohy je operativní z ajišťování výroby na jednotlivých dílnách a pracovištích, zajišťování materiálu, pracovních kapacit,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ531XMN ).
2. Vstupy a výstupy úlohy
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy,
 • Normy, normativní základna (DQ506BXMN ), Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Zásobník práce (DQ532AXMN),
 • Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, zakázkách (DQ511AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN),
 • Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN),
 • Měřicí listy, Výkazy výkonů (DQ546AXMN),
 • Vydaná výrobní zakázka (DQ521BXMN ),
 • Deník výroby – Výrobní zakázka (DQ521CXMN ),
 • Dílenské řízení a plán výroby (DQ531AXMN),
 • Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN),
 • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN),
 • Mzdový lístek (DQ547AXMN ),
 • Výdejka materiálu (DQ548AXMN ),
 • Výdejka součásti (DQ549AXMN ),
 • Výdejka nářadí (DQ550AXMN ),
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Odváděcí doklad výrobku (součásti) (DQ551AXMN ).
3. Funkce, klíčové aktivity
 • Rozpis operativního plánu výroby na úseky - průběžná aktualizace plánů na úseky podle vývoje zakázek – s respektováním změn (např. v důsledku poruch) v nárocích na kapacity, materiál, pracnost, zajištění pracovišť nářadím, zajištění vazby na disponibilitu výrobní dokumentace,
 • Příjem materiálu a polotovarů - operativní nákupy režijního materiálu, dílenská vstupní kontrola,
 • Objednávky a příjem nářadí ,
 • Řízení výroby dle pracovního postupu - potvrzení uzlových operací dílenskou kontrolou z pohledu realizace a trvalé aktualizace vytížení výrobních kapacit, vystavení odváděcího dokladu včetně dokumentace, např. odváděcí doklady, zajištění ochranných pomůcek - nákup, evidence, výdej,
 • Monitorování probíhajících zakázek - měřící listy, protokoly, vykazování výkonů -podklady pro zpracování mezd, rozpis vykonaných prací, vykazování spotřeby materiálů na výrobek, vykazování materiálových odchylek oproti normám,
 • Výstupní kontrola - odvedení celé zakázky a archivování odváděcího dokladu, proces výstupní kontroly před vystavením dodacího listu na sklad, výrobek končí na skladě hotové výroby,
 • Změnové řízení - storno zakázky, dodatek zakázky, změna počtu kusů, změna výrobního postupu.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti funkcí DŘV v místě i čase, tj. v místě závodů a provozů,
  • požadovaného počtu a objemu operací DŘV podle potřeb podniku a jeho výrobních zakázek,
  • vysoké obsahové, organizační i technologické úrovně operací DŘV,
  • nízké pracnosti a nákladů operací DŘV,
  • efektivní integrace operací DŘV s funkcemi OŘV, se skladovým řízením a s nákupem,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací:
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované aplikace pro řízení a plánování výroby,
  • mobilní aplikace (F550) umožňující realizovat operativní řídící operace přímo na závodech, provozech, u zákazníka apod.