Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkresy, Rozpisky materiálů
Výkresy, Rozpisky materiálů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ507AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výkresy, Rozpisky materiálů“ - účel evidence
 • Výkresy představují základní výrobní, resp. technickou dokumentaci. Rozpisky materiálů určují požadavky na materiál podle jednotlivých částí výrobku,
 • Účelem je poskytovat celkovou konstrukční dokumentaci.
2. Obsah evidence
 1. Výkresy:
  1. Id. výkresu, Předmět, Id. produktu, k němuž se výkres vztahuje,
  2. Detailní charakteristiky výkresu,
 2. Rozpisky materiálů:
  1. Id. rozpisky materiálů, Předmět, Id. produktu, k němuž se rozpiska vztahuje,
  2. Detailní charakteristiky rozpisky, přehled materiálů a jejich charakteristik.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ).