Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV
Evidence technické přípravy výroby, TPV
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ511AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence technické přípravy výroby, TPV:
 • Vytvářet a především udržovat aktualizované veškeré výrobní dokumenty, dokumentaci přípravy výroby,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh , viz scénář (SQ001 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Vstupem do databází jsou:
  • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
  • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
  • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
  • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
  • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Výstupem jsou vytvářené a aktualizované databáze, zejména:
  • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
  • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
  • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
  • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN).
3. Funkce, aktivity:
 • Evidence kusovníkových položek a kusovníkových vazeb:
  • Stavebnicový kusovník - představuje strukturu výrobku nebo vyráběné součásti je pouze na úrovni o 1 stupeň níže.
  • Strukturní analytický kusovník - je celá struktura výrobku nebo vyráběné součásti a zachycuje všechny přímo i nepřímo vstupující položky. Vstupující součásti jsou zobrazeny tolikrát, kolikrát se vyskytují ve struktuře, je zde také určeno množství nižší součásti do vyšší podle výrobních.
  • Strukturní přehled - jsou všechny vyšší položky, do kterých zadaná položka vstupuje přímo i nepřímo.
  • Inverzní kusovník na celý sortiment - všechny nižší položky - nakupované i vyráběné, přímo vstupující v jednom výrobním stupni do vyšších vyráběných položek.
  • Souhrnný kusovník - obsahuje všechny přímo i nepřímo vstupující součásti již v agregované podobě. Každá součást je v přehledu obsažena pouze jednou a množství se sčítá za všechny shodné součásti vyskytující se ve výrobku (včetně ocenění). U nakupovaných položek je použito ocenění ve výši ceny materiálu, u vyráběných ve výši jednicových mzdových nákladů.
 • Evidence rozpisek materiálů,
 • Evidence výkresů,
 • Technologické postupy - zahrnují operace technologického postupu, přípravky na operace, nářadí na operaci technologického postupu, tabulky manipulačních časů, časy výrobních operací, postupy technologické přípravy zakázek.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby přípravy a řízení výroby v čase a místě,
  • vysoké úrovně konsolidace , především o kusovníkových položkách, technologických postupech, kapacitách pracovišť, normách atd.,
  • zpřístupnění a využití dat z heterogenních zdrojů a v různých formátech dat (strukturovaná data, grafická, výkresy, atd.).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • zajištění provázanosti systémů CAD na ostatní podnikové aplikace, zejména ERP a specializované systémy,
  • pro definování operací na strojích a zařízeních - aplikace work-flow (F508 ), včetně zajištění vazeb na příslušnou technickou a projektovou dokumentaci,
  • využití systému pro správu dokumentů – DMS (F504 ) pro řešení technické a technologické dokumentace.