Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Normy spotřeby času
Normy spotřeby času
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6025XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-16
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
MJ
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Norma pracnosti – požadavek na pracovní sílu z hlediska profesí, celková spotřeba času,
 • Norma obsluhy – počet strojů, resp. zařízení obsluhovaných jedním pracovníkem nebo skupinou,
 • Norma početního stavu – počet pracovníků různé kvalifikace k obsluze stroje, resp. zařízení,
 • Výkonová norma, norma času – v normohodinách nebo normominutách,
 • Výkonová norma, norma množství.
2. Související metriky
 • Normovaný čas:
  • čas práce,
  • čas obecně nutných přestávek,
  • čas podmíněně nutných přestávek – způsobených problémy v organizaci,
 • Nenormovaný čas:
  • časové ztráty způsobené pracovníkem,
  • časové ztráty způsobené chybami v organizaci,
  • časové ztráty způsobené vyšší mocí,
 • Každý z uvedených časů lze vyjádřit jako:
  • jednotkový čas – ve vztahu k jednotce výkonu,
  • dávkový čas – ve vztahu k výrobní dávce bez ohledu na počet výrobků,
  • směnový čas – spotřebovaný v rámci směny,
 • Koeficient využití času pracovní směny = (čas práce + čas přestávek) / čas směny * 100,
 • Podíl časových ztrát v důsledku chyb organizace = (vícepráce + opravy poruch) / čas směny * 100.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Výkazy výroby (DQ523AXMN),
4. Adekvátní dimenze