Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy výroby
Výkazy výroby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ523AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Výkazy výroby“ - účel dokumentu
  • Představuje přehled vybraných výkazů , které se bezprostředně vztahují ke stavu a operativnímu řízení výroby,
  • Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o výrobě a jejím průběhu, tj. obejmu výroby, stavu rozpracovanosti, pracnosti, spotřebě matriálu atd.
2. Obsah dokumentu
  1. Zakázky nezajištěné, rozpracované, v kooperaci,
  2. Zmetková hlášení,
  3. Výkazy mzdových odchylek,
  4. Stavy mezioperačních skladů.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : DŘV - standardní reporting (UQ533AXMN ).