Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : DŘV: Reporting dílenského řízení výroby
DŘV: Reporting dílenského řízení výroby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ533AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “DŘV - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zpracování výkazů pro potřeby dílenského řízení, zejména výrobních zakázek, zmetků mzdových odchylek a stavů zásob na mezioperačních skladech,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifických otázek ve scénáři (SQ531XMN ).
2. Obsah úlohy
 • Úloha zahrnuje zpracování zejména přehledů výrobních zakázek, výkazů mzdových odchylek, zmetková hlášení a přehledy stavů mezioperačních skladů , tj:
  • Přehledy výrobních zakázek - výrobní zakázky nezajištěné, výrobní zakázky rozpracované, výrobní zakázky v kooperaci, výrobní zakázky k odvedení, výrobní zakázky odvedené k expedici, kontrola a analýza plnění termínů, přehled pozastavených zakázek,
  • Vykazování mzdových odchylek - sledování odchylek vzhledem k přesčasům apod.,
  • Zmetková hlášení,
  • Výpisy stavů mezioperačních skladů,
  • Plnění plánu výroby,
  • Vytížení výrobních středisek,
  • Poruchovost výrobních linek,
  • Opravy výrobních linek,
  • Analýza výstupní kvality,
  • Analýza využití materiálu ve výrobě,
  • Efektivita zdrojů (např. lidských).
3. Vstupy úlohy:
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Deník výroby – Výrobní zakázka (DQ521CXMN ),
 • Dílenské řízení a plán výroby (DQ531AXMN),
 • Změnové řízení zakázek (DQ546AXMN),
 • Objednávky a příjem nářadí (DQ545AXMN),
 • Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN),
 • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN),
 • Spotřeba normohodin, materiál (DQ541AXMN),
 • Odváděcí doklad výrobku (součásti) (DQ551AXMN ).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:
  • vysoké kvality, formální úrovně a vypovídací schopnosti reportů DŘV,
  • zpracování a poskytování reportů pro výrobní dispečery ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy reportů DŘV.
 • Z pohledu IT aplikací se na reportingu DŘV podílejí celopodnikové aplikace:
  • ERP (F300 ),
  • specializované výrobní aplikace,
  • aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • Self Service BI (F455 ).