Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : DŘV - standardní reporting
DŘV - standardní reporting
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ533AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “DŘV - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zpracování výkazů pro potřeby dílenského řízení, zejména výrobních zakázek, zmetků mzdových odchylek a stavů zásob na mezioperačních skladech,
 • Řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ).
2. Obsah úlohy

Úloha zahrnuje zpracování zejména přehledů výrobních zakázek, výkazů mzdových odchylek, zmetková hlášení a přehledy stavů mezioperačních skladů, tj:

 • Přehledy výrobních zakázek - výrobní zakázky nezajištěné, výrobní zakázky rozpracované, výrobní zakázky v kooperaci, výrobní zakázky k odvedení, výrobní zakázky odvedené k expedici, kontrola a analýza plnění termínů, přehled pozastavených zakázek,
 • Vykazování mzdových odchylek - sledování odchylek vzhledem k přesčasům apod.,
 • Zmetková hlášení,
 • Výpisy stavů mezioperačních skladů,
 • Plnění plánu výroby,
 • Vytížení výrobních středisek,
 • Poruchovost výrobních linek,
 • Opravy výrobních linek,
 • Analýza výstupní kvality,
 • Analýza využití materiálu ve výrobě,
 • Efektivita zdrojů (např. lidských).
3. Vstupy úlohy:
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Měsíční plán výroby (DQ531AXMN),
 • Provozní dokumentace dílenského řízení výroby (DQ546AXMN).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy

Úspěšnost úlohy závisí na dosažení:

 1. vysoké kvality, formální úrovně a vypovídací schopnosti reportů DŘV,
 2. zpracování a poskytování reportů pro výrobní dispečery ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
 3. snižování pracnosti a nákladů přípravy reportů DŘV.

Z pohledu IT aplikací se na reportingu DŘV podílejí celopodnikové aplikace:

 1. ERP (F300 ),
 2. specializované výrobní aplikace,
 3. aplikace business intelligence (F400 ) vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
 4. Self Service BI (F455 ).