Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se dílenské řízení výroby, DŘV
Řeší se dílenské řízení výroby, DŘV
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ531XMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-12
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak připravovat rozpisy operativních plánů výroby na výrobní úseky?
 2. Jak zajišťovat racionální řízení výroby na jednotlivých dílnách a pracovištích ? Jak koordinovat jednotlivé pracovní postupy a operace ?
 3. Jak realizovat vazby na plánování výrobních zakázek, TPV, sklady, nákup?
 4. Jak realizovat průběžné kontroly dodržování technologických norem ?
 5. Jak řídit stav rozpracované výroby na mezioperačních skladech ?
 6. Jak připravovat a realizovat navážecí plány materiálu na pracoviště? Jak zajistit příjem materiálů na dílnách?
 7. Jak realizovat zajišťování výroby výrobními přípravky a nářadím ?
 8. Jak zajistit kvalitní a průběžné výstupní kontroly ?
 9. Jak řešit otázky zmetků ve výrobě?
 10. Jak bezpečně realizovat změny a změnová řízení v průběhu výrobních zakázek?
 11. Které metriky budou pro analýzy a plánování v rámci DŘV významné, které budou mít charakter KPI?
 12. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro DŘV a plánování relevantní?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV - transakce (UQ532AXMN ),
 • DŘV - standardní reporting (UQ533AXMN ),
 • Analýzy pro dílenské řízení výroby, DŘV (UQ534AXMN ).