Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Průběžné sledování pracnosti
Průběžné sledování pracnosti
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ508AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Průběžné sledování pracnosti“ - účel dokumentu
  • Průběžné sledování pracnosti představuje analytický dokument umožňující vyhodnocovat aktuální pracnost, spotřebu času na jednotlivé výrobky a výrobní operace,
  • Účelem je poskytovat analytické podklady pro sledování pracnosti ve výrobě na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
  1. Výrobek:
    1. Id. výrobku, Standardní označení (slovní, kód,..),
  2. Výrobní operace:
    1. Id. výrobní operace, Název, Norma pracnosti, Skutečná spotřeba času.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování výrobních zakázek - transakce (UQ502AXMN ).