Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Provozní dokumentace dílenského řízení výroby
Provozní dokumentace dílenského řízení výroby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ546AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Provozní dokumentace dílenského řízení výroby“ - účel dokumentu
  • Dokumentace zahrnuje řadu dílčích dokumentů pro potřeby dílenského řízení výroby, tj. na úrovni dílen,
  • Účelem je poskytovat operativní podklady pro řízení výroby na dílnách.
2. Obsah dokumentu
  1. Měřicí listy,
  2. Výkazy výkonů,
  3. Změnové řízení zakázek.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV – transakce.