Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky
Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ544AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky“ - účel dokumentu
  • Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky je rozpisem plánu výroby na výrobní úseky a pracoviště na úrovni dílenského řízení výroby,
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů rozpisu objemu výroby na jednotlivé výrobní úseky.
2. Obsah dokumentu
  1. Výrobní úsek:
    1. Id. výrobku, Standardní označení, Plánované ukazatelé objemu výroby.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování v operativním řízení výroby, OŘV - transakce (UQ522AXMN ).