Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dílenské řízení a plán výroby
Dílenské řízení a plán výroby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ531AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dílenské řízení a plán výroby“ - účel dokumentu
  • Měsíční plán výroby je rozpisem dlouhodobého plánu výroby na příslušný měsíc ve všech ukazatelích - objemu výroby, spotřebě atd.
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty ukazatelů objemu výroby v měsíčním a kratším časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (výrobky, technologie, zákazníci, útvary apod.).
2. Obsah dokumentu
  1. Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT - výrobní zakázka (DQ531BXMN ),
  2. Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT - pracovní a strojní centra (DQ531CXMN ),
  3. Řízení výroby pomocí rozšíření xGANT – histogram (DQ531DXMN ).
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV - transakce (UQ532AXMN ).