Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Spotřeba normohodin, materiálu
Spotřeba normohodin, materiálu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ541AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Spotřeba normohodin, materiálu“ - účel dokumentu
 • Evidence spotřeby normohodin a materiálu obsahuje informace o spotřebě v rámci výrobních zakázek pro analytické a plánovací účely,
 • Účelem je poskytovat operativní informace o průběhu zakázek, zejména aktuální spotřebě normohodin a materiálu.
2. Obsah dokumentu
 1. Výrobní zakázka:
  1. Id. výrobní zakázky, Předmět, náplň výrobní zakázky,
 2. Spotřeba na výrobní zakázce:
  1. Normohodiny – plánované / skutečné,
  2. Id. materiálu, Standardní označení – spotřeba plánovaná / skutečná.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV - transakce (UQ532AXMN )