Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Odváděcí doklad výrobku (součásti)
Odváděcí doklad výrobku (součásti)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ551AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-24
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Odváděcí doklad výrobku (součásti)“ - účel dokumentu
 • Účelem odváděcího dokladu výrobku je poskytovat operativní podklad pro převzetí výrobku do skladu hotových výrobků.
 • Účelem odváděcího dokladu součásti je poskytovat operativní podklad pro převzetí součásti do výrobního meziskladu.
2. Obsah dokumentu
 1. Id. výrobku nebo součásti,
 2. Id. výrobní dávky,
 3. Id. a název provozu, dílny,
 4. Období,
 5. Odváděné množství (kusy),
 6. Plánované množství výrobků (součástí),
 7. Skutečné množství výrobků (součástí),
 8. Id. skladu,
 9. Cena za jednotku (Kč),
 10. Předkontace,
 11. Id. a případně název zakázky,
 12. Id. a jméno výdejce,
 13. Id. a jméno mistra,
 14. Id. kontrolní operace.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV – transakce.