Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Objednávky a příjem nářadí
Objednávky a příjem nářadí
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ545AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Objednávky a příjem nářadí“ - účel dokumentu
  • Objednávky a příjem nářadí obsahuje charakteristiky požadovaného nářadí na výrobní operace a pracoviště ,
  • Účelem je poskytovat operativní informace o požadavcích na nářadí spojených s jednotlivými zakázkami.
2. Obsah dokumentu
  1. Nářadí:
    1. Id. nářadí, Standardní označení nářadí, Technická specifikace nářadí,
    2. Id. požadavku, Žadatel, Čas, Požadovaný počet nářadí, Skutečný počet.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Zpracování v dílenském řízení výroby, DŘV – transakce.