Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska
Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ506AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska“ - účel evidence
 • Evidence zahrnuje všechny vstupní informace nezbytné pro plánování a operativní řízení výrobních zakázek .
 • Účelem je poskytovat detailní informace o výrobních, resp. technologických postupech a s nimi spojených normách a střediscích.
2. Obsah evidence
 1. Technologické postupy:
  1. obsahují detailní informace o jednotlivých výrobních operacích a jejich návaznostech,
 2. Normy - zahrnují zejména:
  1. technickohospodářské normy spotřeby materiálu (IQ6021XMN ),
  2. normy zásob (IQ6022XMN ),
  3. normy ztrát a mank (IQ6023XMN ),
  4. normy výkonové.
 3. Výrobní střediska:
  1. představují nároky na střediska a jejich disponibilní kapacity.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ).