Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Technologické postupy
Technologické postupy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ506AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-30
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Technologické postupy“ - účel evidence
 • Evidence zahrnuje všechny vstupní informace nezbytné pro plánování a operativní řízení výrobních zakázek .
 • Technologické postupy jsou vymezeny pro každý základní díl, sestavu, podsestavu i finální výrobek,
 • Technologické postupy na sebe navazují dle skladby výrobku,
 • Účelem je poskytovat podklady pro výdej materiálů a polotovarů, nářadí ze skladů, pro plánování výrobních zakázek a jednotlivých dávek, pro sledování odpracované doby a přípravu mzdových lístků, pro řízení nákupů,
 • Informace v technologickém postupu v základních částech – základní, materiálové a výkonové.
2. Obsah evidence technologických postupů
 • Základní údaje základního dílu, sestavy, podsestavy i finálního výrobku:
  • Id. a název příslušného dílu, sestavy, podsestavy i finálního výrobku,
  • Id. pracoviště nebo provozu, kde postup probíhá,
  • Id. výkresu,
 • Materiálová část:
  • Id. a název použitého materiálů a polotovarů,
  • Maximální množství spotřeby materiálů nebo polotovarů,
  • Dodavatel (sklad, provoz) materiálů nebo polotovarů,
  • Určení druhu, typu materiálů nebo polotovarů (např. jednoduché díly, montážní jednotky, sestavy a podsestavy, resp. finální výrobky),
  • Určení nároků na nákup – surovin, materiálů, součástí, hotových výrobků,
  • Určení rozměru, barvy, jakostních norem materiálů nebo polotovarů,
 • Výkonová část:
  • Jednotlivé operace a jejich vymezení a návaznosti v rámci technologického postupu,
  • Časová náročnost operací s rozlišením na operační čas a čas přípravy a dokončení,
  • Id. a název pracoviště, dílny, provozu, kde probíhají operace,
  • Id. a název zařízení a stroje pro operace,
  • Id. a názvy nářadí, nástrojů a přípravků pro operace,
  • Profese a kvalifikační nároky pracovníka, resp. pracovníků pro operace.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ).