Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výrobní střediska
Výrobní střediska
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ539XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výrobní střediska - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje přehled všech výrobních středisek podniku a jejich klíčových atributů, zejména jejich výrobních kapacit.
  • Členění výrobních středisek do skupin musí vycházet z podnikové organizační struktury a konkrétních podmínek výroby..
2. Prvky dimenze
  • Hierarchie dimenze obvykle odpovídá organizační struktuře podniku , resp. potřebám operativního a dílenského řízení výroby.
  • Základním (nejnižším) prvkem dimenze jsou jednotlivá pracoviště .
3. Datové zdroje dimenze
  • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ).
4. Atributy dimenze

. */Úroveň 1: Výrobní středisko: **/Číslo (identifikátor) výrobního střediska, **/Název výrobního střediska, **/Pracovní náplň, technická orientace výrobního střediska, **/Vybavení výrobního střediska, **/Pracovní kapacity.*/ Úroveň 2: Pracoviště : **/Číslo (identifikátor) pracoviště, **/Název pracoviště, dle organizační dokumentace, **/Technické vybavení, **/Pracovní kapacity, **/Výrobní kapacita.