Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výkonové normy
Výkonové normy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ538XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výkonové normy - obsahové vymezení

Výkonové normy vyjadřují a určují předpokládanou spotřebu živé práce, vynakládanou na splnění daného pracovního úkolu, který se vztahuje na souvislou část pracovního postupu, která se přiděluje buď jednomu, nebo skupině pracovníků s jistou kvalifikací a slouží v každém jednotlivém případě jako měřítko spotřeby lidské práce. Jestliže výkonová norma udává přímo množství spotřebovaného času pro vykonání pracovního úkolu nebo ke zpracování jednotky produkce, označuje se jako norma času (pracovníka). Když výkonová norma udává výkon vyjádřený množstvím jednotek zpracovaných za jednotku času, označuje se jako norma množství.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je následující: skupina výkonových norem (podle druhů výrob) - výkonové normy.

3. Datové zdroje dimenze