Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výkonové normy
Výkonové normy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ538XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výkonové normy - obsahové vymezení
 • Výkonové normy vyjadřují a určují předpokládanou spotřebu živé práce , vynakládanou na splnění daného pracovního úkolu, který se vztahuje na souvislou část pracovního postupu, která se přiděluje buď jednomu, nebo skupině pracovníků s jistou kvalifikací a slouží v každém jednotlivém případě jako měřítko spotřeby lidské práce.
 • Jestliže výkonová norma udává přímo množství spotřebovaného času pro vykonání pracovního úkolu nebo ke zpracování jednotky produkce, označuje se jako norma času (pracovníka).
 • Když výkonová norma udává výkon vyjádřený množstvím jednotek zpracovaných za jednotku času, označuje se jako  norma množství .
 • Členění výkonových norem do skupin musí vycházet z konkrétních podmínek výroby a podnikového prostředí..
2. Prvky dimenze
 • Skupina výkonových norem (podle skupin výrobků, nebo výrobků),
 • Výkonové normy.
3. Datové zdroje dimenze
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),.
4. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina výkonových norem:
  • Číslo (identifikátor) skupinyvýkonových norem,
  • Název skupiny výkonových norem,
  • Celková technická a výrobní charakteristika skupiny výkonových norem.
 • Úroveň 2: Výkonové normy :
  • Číslo (identifikátor) výkonové normy,
  • Název výkonové normy dle výrobní dokumentace,
  • Hodnoty výkonové normy dle jednotlivých operací a výrobků.