Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výrobky
Výrobky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ533XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Výrobky - obsahové vymezení

Dimenze představuje přehled vyráběných výrobků a výrobních kompletů pro účely vyhodnocování průběhu výroby, rozpracované výroby a operativní řízení výroby.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je následující: kategorie výrobků (podle jejich druhů - specifické pro každý podnik) - skupina výrobků – výrobky.

3. Datové zdroje dimenze