Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Výrobky
Výrobky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ533XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1.
1. Prvky dimenze
 • Skupina výrobků, např. „výrobky pro segment trhu 1“, „výrobky závodu 1“ apod.
 • Výrobky – dle technické a výrobní dokumentac.
2. Datové zdroje dimenze
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN )..
3. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina výrobků:
  • Číslo (identifikátor) skupiny výrobků,
  • Název skupiny výrobků dle daného členění,
  • Celková technická a výrobní charakteristika skupiny výrobků.
 • Úroveň 2: Výrobky:
  • Číslo (identifikátor) výrobku,
  • Název výrobku dle výrobní dokumentace,
  • Číslo kusovníků (dle typů kusovníků),
  • Číslo technologického postupu,
  • Číslo výkresu,
  • Kalkulační cena,
  • Obchodní přirážka,
  • Platnost ceny,
  • Zásoba minimální, optimální,
  • Optimální, minimální výrobní dávka.