Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Technická a výrobní dokumentace
Technická a výrobní dokumentace
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ502AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Technická a výrobní dokumentace“ - účel evidence
 • Technická a výrobní dokumentace obsahuje přehled dokumentů vyráběné produkce, pro technologické postupy, pracoviště, které slouží pro aktualizaci databází plánované i probíhající výrobě.
 • Účelem je zajistit informace z technické a výrobní dokumentace vstupy pro aktualizace výrobních databází a pro plánování výrobních zakázek a pro operativní a dílenské řízení výroby.
2. Obsah evidence
 1. Dokumenty produkce:
  1. Id. vyráběných produktů, Název, Základní charakteristika,
  2. Id. dokumentů kusovníků vyráběných produktů, Typ kusovníku, Název kusovníku,
  3. Zodpovědnost za dokumenty produkce: Id. pracovníka, Jméno, Pozice, Podnikový útvar,
 2. Technologické postupy:
  1. Id. dokumentace technologického postupu, Název, Základní charakteristika,
  2. Zodpovědnost za dokumentaci technologických postupů: Id. pracovníka, Jméno, Pozice, Podnikový útvar,
 3. Pracoviště:
  1. Id. dokumentace pracoviště / výrobního střediska, Název, Kapacitní charakteristiky,
  2. Zodpovědnost za dokumentaci pracoviště: Id. pracovníka, Jméno, Pozice, Podnikový útvar.
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN )