Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence výrobních zakázek
Evidence výrobních zakázek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ501AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Evidence výrobních zakázek“ - účel evidence
 • Evidence výrobních zakázek obsahuje informace o plánovaných, probíhajících nebo realizovaných výrobních zakázkách pro analytické a plánovací účely.
 • Účelem je vytvořit a udržovat všechny relevantní informace o výrobních zakázkách pro analytické účely a jako vstupy do výrobních databází.
2. Obsah evidence
 1. Výrobní zakázka : Id. výrobní zakázky, Předmět, náplň výrobní zakázky, Stav zakázky (plánovaná, v realizaci, ukončená, ..),
  1. Priorita výrobní zakázky,
  2. Čas zahájení realizace, Plánovaný termín ukončení, Skutečný termín ukončení zakázky,
  3. Objem výrobní zakázky v naturálních jednotkách (kusy, tuny, …),
  4. Měna, Finanční objem výrobní zakázky v měně,
 2. Zajištění:
  1. Zodpovědnost za výrobní zakázku – Id. pracovníka, Jméno, Pozice, Podnikový útvar,
 3. Zákazník :
  1. Id. zákazníka, Obchodní název zákazníka, IČ (identifikační číslo zákazníka),
  2. Adresa zákazníka, Kontaktní osoba zákazníka pro výrobní zakázku, Kontaktní údaje,
 4. Specifikace výrobní zakázky :
  1. Materiál a materiálové normy, Technická dokumentace, Výkonové normy,
  2. Technologické postupy, Výrobní střediska,
3. Zpracování evidence
 • Úloha : Evidence výrobních zakázek (UQ501AXMN )