Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence výrobních zakázek
Evidence výrobních zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ501AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence výrobních zakázek:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat evidenci výrobních zakázek a základní informace o stávajících, plánovaných i očekávaných výrobních zakázkách,
 • Zajistit centrální uložení informací o výrobních zakázkách, evidenci, editaci a přístup k výrobní dokumentaci jednotlivých výrobků, včetně celé historie zakázky, nebo obdobných zakázek jako základního předpokladu pro zkrácení celého cyklu přípravy výroby.
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénáři (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ501XMN ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat v čase a místě pro potřeby řízení a plánování výrobních zakázek,
  • vysoké úrovně minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat o nových výrobních zakázkách, případně změnách ve výrobních zakázkách,
  • vysoké úrovně konsolidace , především o produktech, zákaznících, jednotlivých zakázkách a výrobních zdrojích,
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména s daty nákupu, skladů, prodeje a finančními daty).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • zajištění provázanosti systémů CAD na ostatní podnikové aplikace, zejména ERP a specializované systémy,
  • využití systému pro správu dokumentů – DMS (F504 ) pro řešení technické, případně další dokumentace.