Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumenty výrobků a technologických postupů
Dokumenty výrobků a technologických postupů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ515AXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Dokumenty výrobků a technologických postupů“ - účel dokumentu
  • Dokumenty výrobků a technologických postupů jsou vstupem pro aktualizace databází technologických postupů, kusovníků, výrobních kapacit ,
  • Účelem je poskytovat vstupní data pro aktualizace výrobních databází.
2. Obsah dokumentu
  1. Technická dokumentace výrobků,
  2. Kusovníky různých typů,
  3. Technologické postupy a specifikace jednotlivých technologických operací.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : TPV - technologická přípravy zakázky (UQ512AXMN ).