Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : TPV - technologická přípravy zakázky
TPV - technologická přípravy zakázky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ512AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Transakcí v řízení technické přípravy výroby, TPV:
 • Cílem úlohy je propojení jednotlivé technické a technologické dokumentace všeho druhu tj. v případe realizace změny v jednom dokumentu, upozornění na nutnost vykonat změny v dalších dokumentech. Jako určující prvek je obvykle stanovený výkres,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ511XMN ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy (DQ506AXMN ),
 • Normy, normativní základna (DQ506BXMN ),
 • Výrobní střediska (DQ506CXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Příprava zakázky - vytvoření evidenční karty zakázky, řešení náhradních materiálů pro zakázku, zápis každé ukončené operace na přípravě zakázky, dle výrobního příkazu a plánu přípravy zakázek.
 • Zpracování rozpisky a aktualizace evidence výkresů,
 • Zpracování kusovníků - informací o vyšších sestavách výrobků, zjišťování výskytu jednotlivých dílů ve více sestavách,
 • Zpracování podkladů pro cenové nabídky a vyhodnocení správnosti řešení cenových nabídek,
 • Zpracování technologických norem, zejména:
  • technickohospodářské normy spotřeby materiálu (IQ6021XMN ),
  • normy zásob (IQ6022XMN ),
  • normy ztrát a mank (IQ6023XMN ),
  • výkonové normy - časové normy pracnosti,
 • Zpracování podkladů pro výrobu - promítnutí norem do pracovních postupů, specifikace a konstrukce přípravků, přiřazení přípravků do pracovních postupů, rozpis pracovního postupu na dílny, příprava výrobní dokumentace,
 • Zpracování požadavků na kooperace,
 • Změnové řízení zakázek - vystavení návrhu na změny, schválení změny a protokolování, příkaz ke změně, promítnutí do konstrukční a technologické dokumentace a do plánování výroby, do požadavků na materiál.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké obsahové, formální, organizační i technologické úrovně operací technické přípravy výroby,
  • snížení pracnosti přípravy vesměs obsáhlých dokumentů,
  • efektivní integrace operací TPV s řízením výroby a se skladovým řízením,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované aplikace pro řízení a plánování výroby, nástroje pro podporu konstrukce CAD, případně i další specializované nástroje.