Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výrobní střediska
Výrobní střediska
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ506CXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-30
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “ Výrobní střediska“ - účel evidence:
  • Evidence výrobních středisek zahrnuje všechny vstupní informace nezbytné pro plánování a operativní řízení výrobních zakázek.
  • Účelem je poskytovat detailní informace o výrobních střediscích a jejich kapacitních charakteristikách.
2. Obsah evidence výrobních středisek:
  • Specifikace výrobního střediska, jeho určení v rámci výrobního procesu,
  • Vybavenost výrobního střediska,
  • Organizační začlenění střediska,
  • Možnosti střediska, jeho disponibilní kapacity.
3. Zpracování evidence:
  • Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ).