Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Normy, normativní základna
Normy, normativní základna
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ506BXMN
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-10-30
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Normy, normativní základna“ - účel evidence:
 • Účelem evidence je poskytovat všechny vstupní informace nezbytné pro plánování a operativní řízení výrobních zakázek .
2. Obsah evidence normativní základny:
 • Technickohospodářské normy spotřeby materiálu (IQ6021XMN ) - určení čisté spotřeby materiálu tj. množství materiálu ve vztahu k výrobním operacím. Zahrnuje i normovaný, resp. přípustný odpad materiálu a přípustné ztráty materiálu,
 • Normy zásob (IQ6022XMN ) – rozlišují normy zásob nakoupeného materiálu, nedokončené výroby a polotovarů a zásob hotových výrobků. V praxi se uplatňují a eviduji různé druhy norem zásob, detailněji metrika (IQ6022XMN ), a to:
  • pojistná zásoba,
  • technická zásoba,
  • sezónní zásoba,
  • havarijní zásoba,
  • maximální zásoba,
  • minimální zásoba,
  • objednací zásoba,
  • nevyužitá zásoba.
 • Normy ztrát a mank (IQ6023XMN ) – jako objem zdůvodněného úbytku na jednotku zásob,
 • Kapacitní normy (IQ6024XMN ) – obvykle zahrnují:
  • normy využitelného časového fondu,
  • normy výkonnosti – v jednotkách výroby, resp. výkonů,
  • normy celkové kapacity,
 • Normy spotřeby času , resp. výkonové normy (IQ6025XMN ), obvykle se evidují:
  • normy pracnosti – požadavky na pracovní sílu,
  • normy obsluhy – z pohledu obsluhovaných počtu strojů,
  • normy početního stavu pracovníků,
  • výkonové normy, normy v normohodinách nebo normominutách,
  • výkonové normy v množství.
3. Zpracování evidence:
 • Úloha : Evidence technické přípravy výroby, TPV (UQ511AXMN ).